megeb18
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Thu Nov 19, 2020 12:39 am
1-Consolidated Realm
2-Ascended Realm
3-The True Spirit Realm
3.1-True Human Rank
3.2-True Mystic Rank
3.3-True Lord Rank
4-The Origin Core Realm
4.1- The Small Origin Core Realm
411--- early
412--- middle
413--- late-stage
4.2- Great Origin Core Realm
421--- early
422--- middle
423--- late-stage
5-The Void God Realm
51- normal Void God Realm “Kings”
511-- early-stage
512-- middle-stage
513-- late-stage
514-- the peak
52 - Void God Realm “Emperors”
521-- normal Emperors
522-- peak Emperors
523-- unrivalled Emperors
524-- Quasi-Sacred Lord
6-Mystic Light Realm
61 - Sacred Lords
611-- initial stages
612-- early-stage
613-- late-stage
62 - Sacred King
63 - Demigods
64 - Quasi-God (พลังเท่า 71-73)
7-Heavenly Divine Realm
71-76 - True Gods
77-79 - Ancient God

------------------------------------------------------


Chapter 1313 – The Enemy’s Trump Card

- จ้าวเฟิงใช้วิชาเขย่าโลกโจมตีผ่านม่านป้องกัน
- เผ่าประกายทองทั้งหมดถูกเส้นแสงฆ่าตาย
- จ้าวเฟิงนำชุดมิติมาใส่หลบและสั่งคนที่เหลือให้บุก
- กลุ่ม Profound Devil เอาหุ่นยนต์ออกมาสู้ 6 ตัว

Chapter 1314 – Powerful Servant

- หุ่นยนต์ระดับ [78] แยกร่างผู้อาวุโสชุดฟ้า
- Departed Spirit ระเบิดตัวเองแต่หุ่นยนต์กันไว้ได้
- จ้าวเฟิงเรียกกิเลนเพลิงมาทำลายหุ่นไป 4 ตัว
- บาเรียถูกโจมตีจนเป็นรู จ้าวเฟิงและกิเลนออกไป
- กลุ่มตาพระเจ้า6คน สั่งระเบิดมรดกใน100วินาที

Chapter 1315 – Destructing Dimension

- จ้าวเฟิงรู้ว่าแมวน้อยจงใจให้ถูกจับ เขาจึงหนีก่อน
- กลุ่มตาพระเจ้า6คนหนีไปด้วยค่ายกลข้ามมิติ
- จ้าวเฟิงให้หัวหน้าเผ่ากิเลนพาข้ามมิติหนีมาได้
- พวกเขามาโผล่ที่ป่า หัวหน้าเผ่ากิเลนบาดเจ็บบ้าง

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Thu Nov 19, 2020 12:43 am
Chapter 1316: Taking Stock of the Harvest

- จ้าวเฟิงกลับสำนัก จ้าวหยูเฟยเป็นศิษย์ผู้อาวุโส3
- เขาเข้าไปในชุดมิติ Zhao Wang อยู่ระดับ [76]
- เขาเอาสมบัติที่ได้รับออกมาดูมีเลือดเผ่าไฟพระเจ้า
- มีเลือดในหลอดทดลองและยามีค่ามากมาย
- เขาเอาเลือดเผ่าไฟพระเจ้าไปให้หัวหน้าเผ่ากิเลน
- สัมผัสกับแมวน้อยถูกขวาง แต่เขายังมีเหรียญอยู่

Chapter 1317 – The Ancient God Seal’s Transformation

- เป็นเหรียญที่ Liu Qinxin ให้ไว้ ยังหาแมวน้อยได้
- จ้าวเฟิงวางแผนจะกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดบ้าง
- เขาฝึกตัวไป2เดือน พลังในด้านต่างๆ ก็ถึงระดับ 6
- เขาปลดผนึกของอาวุธเทพ ด้านในมีมิติพลังงาน
- ผนังด้านในมีแผนที่อยู่ จ้าวเฟิงไม่รู้ว่าคืออะไร
- จ้าวเฟิงจะไปหาแมวน้อยที่เขตAntianพร้อมสำนัก

Chapter 1318 – Pitiful Kun Yun

- จ้าวเฟิงนำ Zhao Hui ที่อยู่ระดับ [73] ไปด้วย
- คณะคาราวานมีผู้อาวุโส3คนดูแลมี Floating Spirit
- พวกเขาเดินทางไปสำนักระดับ5ดาว "ยอดปีศาจดำ"
- Cloudbreaker ศิษย์ของสำนักมีตา Destruction
- บนเวทีประลอง Kun Yun ถูกโจมตีจนบาดเจ็บ
- เขาถูก Cloudbreaker แกล้งและไปไหนไม่ได้

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Thu Nov 19, 2020 12:47 am
Chapter 1319 – Paying a Visit

- ผ่านมา 40 ปีแล้วที่จ้าวเฟิงไม่ได้เจอ Kun Yun
- ผู้อาวุโสเต๋าของสำนักยอดปีศาจดำมาต้อนรับ
- Zhao Hui  นำเหรียญมาดูรู้สึกว่าแมวน้อยอยู่ใกล้ๆ
- Zhao Hui  ให้ Cloudbreaker นำชมสำนัก
- พวกเขาไปเจอ Kun Yun และถามเรื่องพรรคเก่า

Chapter 1320 – Kun Yun Goes to Battle

- Kun Yun ไม่รู้จัก Zhao Hui แต่ก็ทำทีเป็นมิตร
- Zhao Hui  เอาทรัพยากรล้ำค่าให้ Kun Yun
- มีคนท้าประลองแต่ Kun Yun ประลองแทน
- Zhao Hui  ให้อาวุธระดับเทพ Kun Yun เอาชนะได้
- Zhao Hui  แอยบอก Kun Yun ให้ไปกับสำนักที่มา

Chapter 1321 – Another Meeting with Young Master Hai

- Zhao Hui  กลับมาเจอ 2 สำนักให้ศิษย์ประลองกัน
- สำนักยอดปีศาจดำมี2ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งไม่ชอบสำนัก
- นายน้อยHai ที่มีตาดวงดาวขึ้นประลองคนแรก
- Jin Kun ขึ้นสู้เวที แต่ก็พ่ายแพ้ให้นายน้อยHai
- Floating Spirit เสนอให้ Zhao Hui  ขึ้นสู้ต่อ

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:04 pm
Chapter 1322 – Zhao Hui Versus True God Cloudbreaker

- Cloudbreaker ถูกเรียกให้มาสู้กับ Zhao Hui
- Cloudbreaker กังวลและเสนอไม่ให้ใช้อาวุธเทพ
- Cloudbreaker ใช้พลังตาDestruction แต่ไม่โดน
- จ้าวเฟิงแอยช่วยอยู่ Zhao Hui  ใช้ตาSamsara
- Zhao Hui  ใช้วิชาเขย่าโลกเอาชนะ Cloudbreaker
- นายน้อยHai รู้ว่าเป็นวิชาตน บอกผู้อาวุโสหน้ามาร

Chapter 1323 – Zhao Hui Is Kidnapped

- ผู้อาวุโสเต๋ายุติการประลองเพราะกลัวเรื่องใหญ่
- ที่สำนักยอดปีศาจดำมีเหวน้ำแข็งลึกลับ
- ห้องด้านล่าง Bull Devil คุยกับ Profound Devil
- พวกเขาคิดจะจับ Zhao Hui  แทนจ้าวเฟิง
- ในมิติชุดจ้าวเฟิงฝึกพลังเวลาถึงระดับ 4
- Zhao Hui  ออกไปดูรอบๆ มี [74] 2คนจู่โจมเขา
- Zhao Hui  ถูกจับไปเจอนายน้อยHaiและส่งข้ามมิติ

Chapter 1324 – Subduing

- Profound Devil ใช้วิชามารเข้าไปอ่านความทรงจำ
- จ้าวเฟิงออกมาต่อย Profound Devil และเก็บในมิติ
- Zhao Wang และมังกรดำออกมาล้อมด้วย
- Profound Devil จะระเบิดตนเพื่อให้หอมารสวรรค์รู้
- จ้าวเฟิงนำ Profound Devil ไปมิติฝันและคุมจิตใจ
- Profound Devil บอกไม่ได้เพราะทำสัญญาไว้
- มีคนบุกเข้ามาทำให้สัญญาณเตือนภัยเปิดขึ้น

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:13 pm
Chapter 1325 – Operation Rescue the Little Thieving Cat

- Black Extreme และชายมีตามิติเวลาเข้ามาในห้อง
- จ้าวเฟิงลอบโจมตีและเก็บทั้งคู่เข้าในชุดมิติ
- เขาดึงวิญญาณและใส่ตราประทับจิตให้ทั้งคู่
- จ้าวเฟิงให้กลุ่ม Profound Devilไปหาคนที่เหลือ
- เขารวมได้ 5 คน ผู้หญิงตาDestiny หนีไปได้ก่อน
- ส่วนลึกของฐานแมวน้อยถูกผู้อาวุโสเกล็ดเทาจับไว้
- คนร่างดำรายงานว่าถูกคนแดนมิติเวลา [79] บุก

Chapter 1326 – Fighting a Rank Eight

- Scarlet Firmament [79] ศิษย์จากแดนมิติเวลา
- ผู้อาวุโสเกล็ดเทาออกไปหา Scarlet Firmament
- Nether Spring [78] มีร่างSamsaraอีก 2 ร่าง
- จ้าวเฟิงสั่งพวก Profound Devil ให้จับคนมาถาม
- Asura Gate [78] มาเห็นและส่งตัวคนที่โดนจับมา
- พวก Profound Devil คิดติดสินบน Asura Gate
- จ้าวเฟิงโจมตี Asura Gate และจับใส่ในชุดมิติ

Chapter 1327 – Infiltrator

- จ้าวเฟิงและกลุ่ม Profound Devil รุมโจมตี
- Asura Gate จะระเบิดตัวแต่จ้าวเฟิงส่งออกนอกมิติ
- เกิดระเบิดขึ้น คนในสำนักจะใช้ตาSamsaraคืนชีพ
- กลุ่ม Profound Devil ไปที่เก็บแมวน้อยแต่ไม่พบคน
- ผู้หญิงชุดเงินมาโจมตี ไม่ใช่คนสำนักยอดปีศาจดำ

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:19 pm
Chapter 1328 – Devil Saint God Duo

- จ้าวเฟิงยืนยันว่าอยู่ฝ่ายเดียวกันจากตราประทับ
- ผู้หญิงชุดเงินมีตามิติเวลา ร่วมมือกับพวกจ้าวเฟิง
- ทั้งคู่ฆ่ายามรักษาการณ์จนมาถึงห้องโถงหลัก
- Luo Ling (หญิงชุดเงิน) ถูก Nether Spring พบ
- ร่างSamsara 2 ร่างโจมตีแต่ Luo Ling หลบได้

Chapter 1329 – Infiltrating the Secret Hall

- จ้าวเฟิงใข้วิชาพรางร่างที่ลอกมาออกมาข่วยสู้
- ขณะเดียวกัน แมวน้อยที่ถูกจับก็คืนสติขึ้นมา
- จ้าวเฟิงทำเป็นมาช้าขัดขวางพวก Profound Devil
- พวก Profound Devil ทำเป็นบาดเจ็บและหนีไป
- จ้าวเฟิงและ Luo Ling ตัดร่างSamsaraเป็น2ท่อน
- พวก Profound Devil หนีเข้ามาในห้องหลักได้

Chapter 1330 – The Thieving Cat Breaks Free

- จ้าวเฟิงเห็นภายในห้องผ่านดวงตา Profound Devil
- Luo Ling โจมตีทำให้ร่างSamsaraคืนสภาพไม่ได้
- จ้าวเฟิงร่วมมือช่วยกำจัดร่างSamsaraทั้ง2ได้
- ร่างSamsaraตนใหม่ระดับ [79] มีหัวเป็นมังกร
- จ้าวเฟิงปล่อยพลังตาพระเจ้าสีเงิน ทุกคนตกตะลึง
- แมวน้อยหนีออกมาได้ Nether Spring ใช้หุ่นยนต์
- พวก Profound Devil โจมตีใส่ Nether Spring

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:31 pm
Chapter 1331 – The Little Thieving Cat Returns

- หุ่นยนต์ระดับ [79] โจมตีแมวน้อยแต่ถูกผนึกก่อน
- แมวน้อยที่ได้รับการพัฒนาหนีออกมาได้
- ด้านนอกคนจากแดนมิติเวลา 4 คนกำลังสู้อยู่
- ผู้อาวุโสเกล็ดเทาได้รับรายงานว่ามีผู้บุกรุกภายใน
- แมวน้อยกลับมาหาจ้าวเฟิงและบอกว่าจะพาไปที่ดีๆ

Chapter 1332 – Treasury

- Asura Gate ถูกผู้หญิงชุดดำใชัพลังตาทำให้คืนชีพ
- Asura Gate ขอยืมร่างหุ่นยนต์เพื่อไปฆ่าจ้าวเฟิง
- แมวน้อยพาจ้าวเฟิงมาที่ปราสาทสมบัติขนาดใหญ่
- ด้านในมีขวานและกระจกที่เป็นสมบัติระดับเทพ
- กลุ่ม Profound Devil ระเบิดตัวสร้างความเสียหาย
- Nether Spring บาดเจ็บเขารู้ว่าค่ายกลสมบัติถูกปิด

Chapter 1333 – Astonishing Harvest  

- ห้องเก็บสมบัติตะวันออกสะสมมากว่าพันปี
- จ้าวเฟิงพยายามทำลายเกราะหุ้มกระจก9สายฟ้า
- แมวน้อยได้กริชสีเงินและเริ่มชำระเป็นเจ้าของ
- จ้าวเฟิงใช้พลังนิ้วชี้เจาะจนได้กระจก9สายฟ้ามา
- แมวน้อยช่วยจ้าวเฟิงให้ได้เข็มขัดสีเงินแวววาว
- เข็มขัดรวมกับชุดมิติช่วยซ่อมแซมส่วนที่พัง
- แมวน้อยส่งลูกบอลที่รวมเข้ากับมือจ้าวเฟิง
- ชายผมแดงระดับ [78] มาถึงและมองเห็นแต่บอล

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:35 pm
Chapter 1334 – Head-On Confrontation  

- คนภายนอกจะมองเห็นแค่เพียงบอลหมอก
- จ้าวเฟิงใช้พลังของกระจก9สายฟ้าโตมตีและหนี
- Nether Spring รู้ว่าสมบัติถูกขโมยและส่งหุ่นเชิด
- ชายเขากวางที่มีตาแห่งชีวิตมาขวางจ้าวเฟิงไว้
- จ้าวเฟิงใช้กระจกและหมัดต่อยชายเขากวางร่วง
- เขาใช้วิชามายาและเขย่าโลกระเบิดร่างศัตรู

Chapter 1335 – Soul Grinding Plate

- ร่างSamsara2ร่าง และชายผมแดงตามมาทัน
- กริชของแมวน้อยคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดในคลัง
- กลุ่มชายผมแดง3คน [78] เริ่มโจมตีจ้าวเฟิง
- จ้าวเฟิงใช้อาวุธเทพมาป้องกัน ชายผมแดงไล่ตาม
- แมวน้อยเอาจานวิญญาณมาสร้างพายุทอร์นาโด
- แมวน้อยละจ้าวเฟิงหนีมาได้แต่ยังไม่ออกไป
- ผ่านไป3วัน แมวน้อยก็พามาถึงคลังสมบัติอีกแห่ง

Chapter 1336 – Entering Another Treasury

- มีระดับ [77] เฝ้าอยู่คนเดียว ด้านในเป็นทรัพยากร
- จ้าวเฟิงลอกแผนผัง แมวน้อยแก้กับดักที่วางไว้
- Luo Ling หนีมาได้แต่ก็ยังต้องการสืบเรื่องสำนักนี้
- ร่างSamsaraที่เฝ้าอยู่ ถูกจ้าวเฟิงดึงวิญญาณ
- จ้าวเฟิงใช้สายฟ้าจากกระจกและเก็บยาข้างใน

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:40 pm
Chapter 1337 – Dragon’s Reverse Scale

- คู่หูร่างSamsaraและกลุ่มชายผมแดงรีบไปคลัง
- จ้าวเฟิงและแมวน้อยเก็บสมบัติแล้วรีบหนีไปก่อน
- Nether Spring ส่งร่างSamsaraออกมาค้นหาเพิ่ม
- จ้าวเฟิงไปหลบในห้องและนำสมบัติที่ได้ออกมาดู
- มังกรดำเห็นและขอเกล็ดมังกรที่ช่วยพัฒนาพลัง
- จ้าวเฟิงตกลงแต่จะไปทำซ้ำก่อน เขารู้ว่ามีคนมา

Chapter 1338 – Surround and Kill

- Luo Ling กลับเข้ามาอีก จ้าวเฟิงใช้บอลหมอกคลุม
- เธอเห็นแมวน้อยจึงคิดออกไปทำภารกิจให้สำเร็จ
- จ้าวเฟิงกลับไปดูสมบัติที่ได้มาแวะเจอน้ำสวรรค์
- น้ำสวรรค์ช่วยให้ข้ามระดับได้แมวน้อยกินไปบ้าง
- เขาเอาไปให้มังกรดำ Zhao Wang และ Zhao Hui
- Nether Spring สัมผัสบางอย่างได้และให้คนไปดู

Chapter 1339 – Don’t Flee, Counterattack

- จ้าวเฟิงผ่านสู่ระดับ [78] และรู้สึกมีคนล้อมอยู่
- เขาต้องรีบหนี ออกมาฆ่าร่างSamsara [77]
- จ้าวเฟิงหนีไ เจอกับมนุษย์งู [78] ที่มีตาแห่งชีวิต
- เขาใช้วิชาเขย่าโลกและดูดวิญญาณเข้าในกระจก

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 1241
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Sun Nov 29, 2020 3:52 pm
Chapter 1340 – Ancient God Asura Gate

- กระจกจะเปลี่ยนวิญญาณเป็นคริสตัลสายฟ้า
- เขาจัดการระดับ [77] และเก็บวิญญาณในกระจก
- Nether Spring รู้ว่าเริ่มไล่ฆ่าร่างSamsaraของเขา
- Asura Gate ที่อยู่ในร่างหุ่นยนต์เจอจ้าวเฟิงอีก
- จ้าวเฟิงใช้พลังกระจกโจมตีด้วยสายฟ้าวิญญาณ
- การต่อสู้ลำบาก กำลังเสริมมาถึงแต่รออยู่

Chapter 1341 – Capturing All with a Single Net  

- จ้าวเฟิงยังสู้กับ Asura Gate โดยใช้วิชาพลังมิติ
- ชายผมแดงมา Nether Spring บอกให้ทุกคนโจมตี
- ค่ายกลเปิดทำงานพลังมิติเวลาถูกผนึกไว้
- มังกรดำออกมารับการโจมตี แมวน้อยช่วยด้วย
- ทั้ง3ร่วมมือกันฆ่า แล้วเก็บวิญญาณใส่กระจก

Chapter 1342 – Massacre

- Luo Ling ที่ซ่อนอยู่ถูกเจอ เธอเลือกจะหนีก่อน
- Nether Spring ต้องลงมือเองเขาออกจากห้องหลัก
- จ้าวเฟิงใช้กระจกดึงวิญญาณคนคุมค่ายกล1คน
- ชายผมแดงถูกฆ่า Asura Gate จะระเบิดตัวเอง
- ค่ายกลพังจากการระเบิด จ้าวเฟิงเห็นคนมา

Arrow
Sponsored content

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 29 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum