Go down
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:03 pm
1-Consolidated Realm
2-Ascended Realm
3-The True Spirit Realm
4-The Origin Core Realm
4.1- The Small Origin Core Realm
411--- early
412--- middle
413--- late-stage

4.2- Great Origin Core Realm
421--- early
422--- middle
423--- late-stage

5-The Void God Realm
51- normal Void God Realm “Kings”
511-- early-stage
512-- middle-stage
513-- late-stage
514-- the peak

52 - Void God Realm “Emperors”
6-Mystic Light Realm
7-Heavenly Divine Realm

------------------------------------------------------


Chapter 683 - Clash of Lightning (1)

- เสนอให้จ้าวเฟิงมอบหัว Demigod และวิชาลมสายฟ้า
- จ้าวเฟิงออกมาพูดว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Wind Lightning Emperor
- และบอกว่าวิชาของจักรพรรดิสมสายฟ้าเหนือกว่า
- สำนักสายฟ้าเสนอให้นำศิษย์มาสู้กัน
- Lei Zhen ชายร่างสูงเท้าเปล่าพกดาบขนาดใหญ่มาถึง
- อนุญาติให้ใช้เฉพาะวิชาสายฟ้า และต้องชนะเท่านั้น
- Lei Zhen มี Lightning Spiritual Body ที่กันสายฟ้าได้
- แต่ถ้าชนะจ้าวเฟิงขอ Five-Elemental Ten Thousand Lightning Technique (ห้าธาตุสายฟ้าหมื่นกระบวนท่า)

Chapter 684 - Clash of Lightning (2)

- ผู้อาวุโสหญิงพูดว่าจ้าวเฟิงไม่มีร่างสายฟ้าวิชาไม่มีผลนัก
- Lei Zhen late-stage Great Origin Core Realm [423]
- Wind Lightning นั้นจะทำให้ถึง Peak Emperor [524]
- ห้าธาตุสายฟ้าหมื่นกระบวนท่าอาจทำให้ถึง Heavenly Divine Realm [7]
- ทั้งหมดไปที่ True King Stage มีกรรมการกลาง
- ถ้าไม่จำกัดพลังจ้าวเฟิงด้วย Eye Intent อย่างเดียวก็ชนะ
- จ้าวเฟิงส่งกรงเล็บสายฟ้าสีแดงม่วง
- Lei Zhen สร้างเกาะสีเหลืองและดูดพลังไปหมด
- Lei Zhen โจมตี จ้าวเฟิงแยกร่างแต่ก็โดนบ้าง
- Lei Zhen ใช้ดาบเรียกสายฟ้า มีพลังมากกว่า Kings
- จ้าวเฟิงหลบด้วย Lightning Wings Flying Technique
- จ้าวเฟิงใช้ Scarlet Destruction Wind Lightning
- Lei Zhen กระอักเลือดและนั่งอยู่กับพื้นตัวไหม้

Arrow


Last edited by Admin on Sat Oct 06, 2018 2:11 pm; edited 1 time in total
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:04 pm
Chapter 685 - Lightning Wings Battle Techniques

- Lei Zhen ไม่ยอมแพ้ เทพโบราณถือฆ้อนปรากฎด้านหลัง
- จ้าวเฟิงโจมตี Lei Zhen ตกลงบนพื้นขาขาด
- ผู้อาวุโสสำนักสายฟ้าเข้ามารักษา Lei Zhen
- จ้าวเฟิงได้วิชาห้าธาตุสายฟ้าหมื่นกระบวนท่า
- จ้าวเฟิงจำไว้แล้วเผาตำราทิ้งก่อนบินออกมา
- Duanmu Qing จะออกเดินทางในเดือนต่อมา
- จ้าวเฟิงลดตราประทับของตามรณะไปได้ 60-70%
- 7 วันต่อมา ผสาน God Tribulation Lightning ไม่ก้าวหน้า
- จ้าวเฟิงเข้าไป Ancient Dream Realm

Chapter 686 - Battle in the Ancient Dream Realm

- ตอนนี้จ้าวเฟิงอยู่ได้ 1-2 วัน โดยไม่มีปัญหา
- จ้าวเฟิงตั้งใจจะเดินไปที่ทุ่งหญ้าระยะห่าง 1,000 ก้าว
- จ้าวเฟิงเห็นนกกระจอกระดับ Sovereign Lord [4]
- จ้าวเฟิงรู้ว่าถ้าตายที่นี่ก็ตายในโลกจริงเช่นกัน
- งูหลากสียาวกว่า 1 เมตรเลื้อยมา
- จ้าวเฟิงใช้ดาบระดับ Earth-Grade ยาวเมตรครึ่ง
- ดาบปักเข้าปากงู และเผาด้วพลังทำลายสายฟ้าม่วงแดง

- กลับออกมาและให้ เด็กDemigod กินซากงูที่ได้มา
- เด็กDemigodใช้แรงเกือบหมดในการหั่นซากงู
- เพิ่ม True Yuan แมวน้อยกระโดเข้าแย่งซากงู
- แมวน้อยได้ไป 2ใน3 เด็กDemigod มีรอยแมวข่วนบนหน้า
- เด็กDemigod และแมวน้อยบอกว่ามีอีกไหม

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:04 pm
Chapter 687 - Resources

- จ้าวเฟิงกินบ้าง ดีกว่าเลือดหัวใจวาฬ
- เนื้องูไม่ได้ผลกับระกับ Void God Realm และเคี้ยวยาก
- จ้าวเฟิงไม่บอกว่าเจองูที่ไหน เด็กDemigodผิดหวัง
- นายกองกระดูกระดับ Great Origin Core Realm [42]
- ศพในค่ายกลซึมซับออร่าและบางอันเข้าสู่ระดับ Sovereigns

- จ้าวเฟิงกลับเข้าไป Ancient Dream Realm อีกครั้ง
- จ้าวเฟิงเดินไปและฆ่าสัตว์เล็กๆ ระหว่างทาง
- แล้วโยนศพเข้าไปใน Ten Thousand Ghost Pearl
- ในวันที่ 5 ครึ่งหนึ่งของซากศพก็เข้าสู่ระดับ Sovereign
- ในวันที่ 6 จ้าวเฟิงก็เดินมาถึงลำธาร เอาน้ำเต้ามาใส่น้ำ
- มีหมาป่าฝูงหนึ่งโผล่มา จ้าวเฟิงรีบออกมาจากมิติ
- จ้าวเฟิงและแมวน้อยดื่มน้ำ
- ผลเหมือนกับเนื้องูแต่ดูดซับได้ง่ายกว่า

- หลายวันต่อมา จ้าวเฟิงก็สามารถสร้าง King Intent
- เข้าสู่ late-stage Great Origin Core Realm [423]

Chapter 688 - Setting Sail (1)

- King หลายคนส่งจิตเข้ามาตรวจที่จ้าวเฟิงอยู่
- หนุ่มอายุ 23 ที่สามารถสร้าง King Intent ถือเป็นเรื่องปาฏิหาริย์
- Duanmu Qing บอกว่าจะออกเดินทางภายใน 10 วัน

- จ้าวเฟิงไป Golden Mountain Sect หา Old Li และ King ชุดฟ้า
- King ชุดฟ้าตกใจ ผ่านไปไม่ถึงปี จ้าวเฟิงสร้าง King Intent ได้
- จ้าวเฟิง Loulan Zhishui, Li Yunya และลูกเรือ
- ทั้งคู่เข้า Golden Mountain Sect และไม่ไปต่อกับจ้าวเฟิง
- จ้าวเฟิงตั้งหัวหน้ากองโครงกระดูกเป็นรองกัปตันเรือแทน
- จ้าวเฟิงนำเรือกลับไปที่ Mystic True Sacred Clan
- ให้แหวนมิติ 2 วง Old Li และ Eternally Sealed Palace Lord
- จ้าวเฟิงปล่อยให้ลูกเรือไปและให้รางวัลแก่พวกเขา
- หัวหน้ากองโครงกระดูกปรับแต่งเรือเป็น ghost ship
- ให้ซากศพที่มีสติปัญญากลายเป็นลูกเรือแทน

- ห้าวันที่เหลือ จ้าวเฟิงไปหา Nan Gongsheng
- ทั้งสองคนคุยกันเกี่ยวกับวิชามิติเป็นเวลาสองหรือสามวัน
- หลังจากกลับมาที่พัก จ้าวเฟิงเรียนรู้วิชามิติของแมวน้อย
- 2 วันสุดท้าย ปิดตาฝึกพยายามรวบรวมวิชาเข้าด้วยกัน
- the Lightning Wings Spatial Flash (ปีกสายฟ้าประกายมิติ)

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:04 pm
Chapter 689 - Setting Sail (2)

- 2 วันผ่านไป จ้าวเฟิงไปหา Emperor Duanmu ที่ปราสาท
- เด็กDemigod ถึง late-stage Great Origin Core Realm [423]
- Duanmu ไปที่เสาหินสีเขียวแปดเสามีความสูงหลายร้อยเมตร
- ที่ด้านบนของทุกเสามี Void God Realm King
- ใน Cang Ocean มี 3 Spiritual Zone Sacred Lands
-- True Martial Sacred Land
-- The Floating Dream Sacred Land
-- The Ten Thousand Woods Sacred Land

- ไปที่ Floating Dream Sacred Land แล้วค่อยแยกกัน
- ร่าง Duanmu Qing, Zhao Feng และ Zhao Yufei หายไป
- เวลาต่อมา Emperor of Death ก็มาถึง เขารอมาหนึ่งเดือน
- Wen Luoan นำหินออกมาใส่เสาและนำพวกข้ามมิติไป

ที่ Floating Dream Sacred Land

- เมฆหลากสีลอยอยู่ 8 อันมีสำนักระดับ 2 ดาวอยู่บนนั้น
- มีสำนัระดับ 3 ดาวอันเดียว แต่แกร่งกว่า 2 สำนัก3ดาวรวมกัน
- จ้าวหยูเฟยกล่าวลาหันหลัง จ้าวเฟิงกำลังจะเข้าไปหา
- แมวน้อยออกมาโยนเหรียญ แล้วเร่งเคลื่อนย้ายมิติ
- แยกย้ายจากกัน หยูเฟยไปที่ The Lord Dynasty

- ไม่กี่ลมหายใจ Emperor of Death ก็มาถึง
- Wen Luoan ถามว่าชายหัวม่วงไปทางไหน
- Void God Realm ตอบว่า the Sky Flower Zone
- Emperor of Death ข้ามมิติมาที่ Sky Heaven Void Ocean Palace
- กลิ่นอายแห่งความตายแช่แข็งทุกคนที่อยู่ที่นั่น

Chapter 690 - The Child Demigod’s Suggestion

- Emperor of Death ตรวจหาระยะหมื่นไมล์และสัมผัสร่องรอย
- จิตของจ้าวเฟิงแยกออกเป็น 10 ทาง
- Emperor of Death แยกออกเป็น 5 กลุ่ม
- จ้าวเฟิงแยกร่างทุกๆ หมื่นไมล์ แต่ละร่างอยู่ได้หนึ่งชั่วโมง
- นำเรือออกมาและให้หัวหน้ากองโครงกระดูกบังคับ
- เรือเร็วเท่า half-step Void God Realm จะถึงในหนึ่งปี
- เด็กDemigod ขอรวมเข้ากับ Demigod Intent จ้าวเฟิงไม่ยอม
- Emperor of Death ให้เด็กตาขาว (Bai Lin) วาดรูป
- เด็กตาขาววาดรูป Qin (เครื่องดนตรี) แล้วก็หลับไป
- Emperor of Death ยังไม่เข้าใจว่าQinหมายถึงสิ่งใด

- จ้าวเฟิงฟื้นพลังแล้ว และเข้าไป Ancient Dream Realm
- วันหนึ่งซากศพทุกตนในค่ายกลก็เข้าสู่ระดับ Sovereigns
- เด็กDemigodสังเกตเห็น และต้องการเจรจากับจ้าวเฟิง


Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:07 pm

Chapter 691 - Testing Out the Sky Locking Bow

- เด็กDemigod เสนอวิชาที่สามารถดูดซับ God Tribulation ได้
- และวิชาเสริมร่างกายเพื่อแข็งแรงพอดูดซับ God Tribulation
- เด็กDemigod ต้องการเนื้อ 5 ตันจาก Ancient Dream Realm
- เด็กDemigod ส่ง "เทคนิคการดูดซึมสายฟ้า" เข้าสู่จิตจ้าวเฟิง

2-3 วันต่อมา
- จ้าวเฟิงใช้ Sky Locking Bow ล่าสัตว์ในอาณาจักรฝันโบราณ
- Sky Locking Bow เสียพลังมากและใช้ได้ 4-5 ครั้งต่อวัน
- 4 วันต่อมาจ้าวเฟิงก็ให้เนื้อครึ่งตันแก่เด็กDemigod
- เด็กDemigodให้วิชา The Golden Kun Sacred Body

Chapter 692 - A Crazy Thought

- เด็กDemigodบอกว่าฝึกร่างกายถึงขั้น 6 ถึงจะดูดซับพลังได้
- จ้าวเฟิงรู้ว่าตัวเองโดนลูกเล่นของเด็กDemigodแล้ว
- เขามาศึกษา "เทคนิคการดูดซึมสายฟ้า" แทนเพราะง่ายกว่า
- จ้าวเฟิงมีความคิดที่จะเก็บ God Tribulation ไว้ในวิญญาณแทน

ครึ่งเดือนผ่านไป
- จ้าวเฟิงสั่งให้นายกองโครงกระดูกนำเรือดำลงไปใต้น้ำ
- ใช้พลังดวงตาย้ายหัวของDemigodเข้าไปในมิติตาซ้าย

Chapter 693 - Absorbing the God Tribulation Lightning!

- หัวDemigod อยู่ในทะเลวิญญาณที่กว้างประมาณหนึ่งพันหลา
- เจ็ดวันต่อมา จ้าวเฟิงสร้างน้ำวนเพื่อดูดซับ God Tribulation
- เมื่อสัมผัสโดนจ้าวเฟิงเหมือนถูกฟ้าผ่า แต่มันก็ดีกว่าที่คาดไว้
- ทะเลวิญญาณดูดซับพลังได้เล็กน้อย แต่ก็ถือว่าแผนสำเร็จ
- จ้าวเฟิงสร้างน้ำวนสีม่วงมากขึ้น เพื่อดูดซับพลังได้เร็วขึ้น

ครึ่งเดือนผ่านไป
- จ้าวเฟิงดูดซับ God Tribulation ได้จาง ๆ และยังนำไปใช้ไม่ได้
- แต่พลังวิญญาณเขาจะเทียบเท่า Emperor [52] ในระยะ 2 ปี
- จ้าวเฟิงรวม God Tribulation เข้ากับ Lightning Inheritance
- มาถึง The Ten Thousand Abyssal Islands Zone
- “แดนศักดิ์สิทธิ์โจรสลัด” ที่อยู่ใน Cang Ocean
- เรือโจรสลัดระดับตำนานลำนึงสังเกตเห็นเรือจ้าวเฟิง


Arrow

avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:07 pm
Chapter 694 - The Eighteen Corners Pirate Sacred Land

- “18มุมแดนศักดิ์สิทธิ์โจรสลัด” เด็กDemigodอธิบาย
- ราชาโจรสลัดแต่ละคนอยู่ระดับ Void God Realm Kings [5]
- ราชาโจรสลัดต่อสู้กันเพื่อมรดกของจักรพรรดิโจรสลัด

- เรือที่มีเสากระโดงสีแดงกว้างร้อยเมตรบินผ่านมาสั่งให้หยุด
- ชายร่างผอมมีผมสีเลือดนั่งอยู่บนบัลลังก์ มองพวกจ้าวเฟิง
- จ้าวเฟิงแต่งตั้งให้เด็กDemigodเป็นหัวหน้าฝ่ายป้องกันเรือ
- half-step King [424] นำกลุ่มคนมาที่เรือเพื่อโจมตี
- ค่ายกลศพกระจายควันสีดำออกไปฆ่าโจรสลัดไปหลายคน
- เด็กDemigodต่อย half-step King ที่นำมากระเด็นหายไป
- ชายผมสีเลือดหัวหน้าโจรสลัดและเด็กDemigodโจมตีใส่กัน
- เด็กDemigodถอยไปครึ่งไมล์ แต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไร
- ชายผมสีเลือดสั่งให้ถอยเพราะต้องช่วย Black Shark King

Chapter 695 - Domain-level King

- จ้าวเฟิงเปิดแผนที่ Ten Thousand Abyssal Islands
- "สิบแปดมุม" หมายถึงสิบแปดหุบเขาลึกทุกอันมีขนาดใหญ่มาก
- "18มุมแดนศักดิ์สิทธิ์โจรสลัด" เป็นทางเดียวที่จะไปเกาะอื่น
- ดื่ม Dragon Flame Wine และ the Lightning Cloud Wine
- ศึกษา Scarlet Destruction Wind Lightning ได้ 70-80%

- มีเรือรบสีดำมืดปกคลุมด้วยหมอกพุ่งตรงมาหา
- เรือรบบอกให้อยู่ใต้บังคับบัญชาของ Dark Dragon King
- เรือจ้าวเฟิงอยู่ในมิติมืดเพราะ Domain-level King

Kings [5] แบ่งออกเป็นสามประเภท:
- A normal King ระดับ [511] [512] เช่น Nan Gongsheng
- Domain-level King ระดับ [512] [513] ที่สร้างเขตแดนมิติได้
- Peak-tier King ระดับ [513] [514] ยังไม่ถึง Emperors [52]

- Dark Dragon King เป็น1 ใน 3 โจรสลัดที่แข็งแกร่งที่สุด
- บนเรือรบสีดำ ผู้อาวุโสมีจุดแดงบนหน้าผาก สวมเสื้อคลุมสีเทา
- Lord Dark Snake เป็นมือขวาของ Dark Dragon King
- จ้าวเฟิงบอกให้เด็กDemigodโจมตีสร้างช่องว่างของมิติมืด
- Wings of Wind and Lightning! ก่อตัวขึ้นที่หลังจ้าวเฟิง

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:07 pm
Chapter 696 - Fighting a Void God Realm

- จ้าวเฟิงและเด็กDemigodอาศัยช่องว่างบินออกมาจากมิติมืด
- ผู้อาวุโสชุดเทาใช้Domain Kingล้อม แต่พวกจ้าวเฟิงทำลายได้
- ผู้อาวุโสชุดเทาเรียกงูสีดำยาวหลายร้อยเมตรออกจากรอยแยก
- จ้าวเฟิงสร้างลมหมุนยาวหลายร้อยเมตรออกมาทำลายงู
- ผู้อาวุโสชุดเทาเรียกงูออกมาอีก 3 ตัว กั้นทางหนีจ้าวเฟิง
- เด็กDemigod โจมตีรอยแยกที่ส่งงูออกมา แต่ถูกขัดขวาง
- จ้าวเฟิงใช้ฝ่ามือโจมตี ผู้อาวุโสชุดเทาใช้เกราะกันแต่กระเด็นไป
- จ้าวเฟิงใช้ The Wind Lightning Wings Slash โจมตี
- ผู้อาวุโสชุดเทาร้อง เลือดไหลทะลักออกมาจากศีรษะไปถึงท้อง
- ผู้อาวุโสชุดเทาถอยกลับไปที่เรือ จ้าวเฟิงนำธนูออกมา

Chapter 697 - Pirate King Token

- จ้าวเฟิงใส่พลังทำลายสีแดง True Yuan ในลูกธนูแล้วยิงออกไป
- ธนูปักหัวใจ Lord Dark Snake พลังทำลายเริ่มขยายไปทั่วร่าง
- วิญญาณ Lord Dark Snake ออกจากร่างเหลือเพียงYuan Soul
- Void God Realm [5] จะสร้างYuan Soul (ดีกว่าวิญญาณปกติ)
- จ้าวเฟิงยิงธนูอีกครั้งและทำลายวิญญาณ Lord Dark Snake
- ครั้งแรกที่จ้าวเฟิงฆ่าระดับ King [51] (เด็กDemigodช่วยบ้าง)

- จ้าวเฟิงเจอตราสีขาว ด้านหนึ่งเป็นกระดูกอีกด้านเขียนว่าKing
- "ตราราชาโจรสลัด" จ้าวเฟิงรู้สึกถึงสิบเจ็ดราชาโจรสลัดได้
- ตราราชาโจรสลัดส่องแสงสีดำและรวมเข้ากับเรือจ้าวเฟิง

- เรือสีเงินขาวขนาดเท่าของ Lord Dark Snake ปรากฎขึ้น
- หญิงในเสื้อคลุมสีเงิน มีกระบี่และดาบอยู่บนหลังชวนจ้าวเฟิง
- เด็กDemigodบอกว่าเธออยู่ระดับ Peak-tier King [513] [514]


Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:10 pm
Chapter 698 - Cold Moon King

- หญิงเสื้อคลุมเงินคือ Cold Moon King 1ใน3 โจรสลัดที่เก่งสุด
- มีเรือ 2 ลำขนาบซ้าย-ขวา ลำหนึ่งมีชายวัยกลางคนมีเครายาว
- อีกลำมีผู้ชายผมสีทองทีมีสัมผัสของตราราชาโจรสลัด
- Cold Moon King บอกเรือจ้าวเฟิงรวมกับตราแล้วออกไปไม่ได้
- จ้าวเฟิงบอกจะเข้าร่วมถ้า Cold Moon King เอาชนะตนได้
- Cold Moon King ใช้ดาบเสี้ยวพระจันทร์เอาชนะไปได้

- จ้าวเฟิงและเด็กDemigod เข้าไปห้องโถงเรือ Cold Moon King
- Cold Moon King อธิบายประวัติและกฎของการต่อสู้เพื่อสมบัติของ Pirate Emperor

Chapter 699 - Creating a Domain

- จักรพรรดิโจรสลัดเป็นปรมาจารย์ด้านเครื่องจักรและค่ายกล
- เป็นนักขุดสุสานมาก่อนและขุดเจอ Heaven’s Legacy Race
- ถูกระดับ [6] จาก Floating Dream Sacred Land ฆ่าตาย
- การต่อสู้เพื่อสมบัติจักรพรรดิโจรสลัดจะมีทุกสามร้อยปี
- เด็กDemigodก่อนตายระดับ half step Heavenly Divine [614]
- แค่ 18 ราชาโจรสลัดเท่านั้นที่เข้าสมบัติจักรพรรดิโจรสลัดได้
- Cold Moon King มี 4 King และตราราชาโจรสลัด 3 อัน

- จ้าวเฟิงกลับมาที่เรือและเริ่มสร้างแดนมิติ (spatial domain)
- ทางเลือกแรกคือสร้างจากเขาวงกตลวงตา (Illusion Maze)
- สองคือสร้างจาก Wind Lightning Domain แต่ใช้เวลานาน
- สามคือ Water Ice Domain เหมาะสำหรับการป้องกัน
- 2 วันต่อมา เขาวงกตยาวกว่าร้อยไมล์ก็ถูกสร้างในจิตจ้าวเฟิง

Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:10 pm
Chapter 700 - Battle

- จ้าวเฟิงและแมวน้อยเข้าไปในเขาวงกตเพื่อหาข้อบกพร่อง
- มีโรงแรมอยู่ ด้านในมีคนแต่ทั้งหมดเป็นของปลอม
- สร้าง Wind Lightning Domain กับ Water Ice Domain ต่อ

- วันหนึ่งเรือของจ้าวเฟิงก็สั่นและเข้าสู่สนามรบที่มีเรือ 7-8 ลำ
- ฝ่ายจ้าวเฟิงมีเรือ 4 ลำ นำโดยชายผมทอง ระดับ [512] [513]
- อีกฝ่ายเป็นเรือขึ้นสนิมยาวร้อยเมตร มีชายสวมเกราะยืนอยู่
- The Metal Turtle King ระดับ [512] [513] มีวิชาป้องกันดีที่สุด
- ชายผมทองและ Metal Turtle King เข้าต่อสู้กัน

Chapter 701 - Testing

- เรือของจ้าวเฟิงปล่อยค่ายกลศพ ควันดำรูปหนวดขยายออกไป
- half-step Kings [425] 2 คนบุกเข้ามาทำลายค่ายกลแต่ไม่รอด
- ชายผมทองใช้แดนมิติรูปวงแหวนทองโจมตี Metal Turtle King
- เขาวงกตลวงตาทำให้ Metal Turtle King ไม่รับรู้โลกภายนอก
- จ้าวเฟิงโจมตีไปที่หมวกของ Metal Turtle King เกิดรอยแผล
- จ้าวเฟิงใช้ลมหมุนโจมตี Metal Turtle King กระอักเลือด
- Metal Turtle King หลบหนี จ้าวเฟิงและชายผมทองติดตามไป
- เรือจ้าวเฟิงไล่ฆ่าโจรสลัด บางศพในค่ายกลถึงระดับ [412]
- ชายผมทองบอกให้ไปช่วย Cold Moon King ที่สู้อยู่อีกด้าน


Arrow
avatar
Admin
Admin
Posts : 716
Join date : 2018-09-26
https://megeb18.thai-forum.net

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

on Sat Oct 06, 2018 2:10 pm
Chapter 702 - Slaying Kings Continuously

- ชายผมทองให้จ้าวเฟิงบินไปช่วย Cold Moon King ก่อน
- ห่างออกไปแสนไมล์มีชายกล้ามใหญ่สวมเกราะดำถือง้าว
- The Dark Dragon King (ราชามังกรมืด) โจมตีอยู่
- ชายแก่ชุดเทาบอกว่า Cold Moon King โดนพิษแล้ว
- ความรู้สึกมึนงงกระจายไปทั่วร่าง Cold Moon King
- ชายเครายาวต่อสู้กับหญิงชราชุดม่วงไปช่วยไม่ได้
- จ้าวเฟิงมาถึงใช้เขาวงกตลวงตาและฆ่าหญิงชราชุดม่วง
- จากนั้นก็ฆ่าชายแก่ชุดเทา แล้วยิงธนูทำลาย Yuan Soul

Chapter 703 - Combination

- ราชามังกรมืดเป็นลูกบุญธรรมของ Lord Dark Snake
- จ้าวเฟิงยิงธนูใส่ราชามังกรมืดทำให้อีกฝ่ายล่าถอยไป
- หลังจบศึกมีคนมาเข้าร่วมกับ Cold Moon King อีกมาก
- ตอนนี้ Cold Moon King มีตราราชาโจรสลัดอยู่ 4 อัน
- วันหนึ่ง มีสารมาจาก Giant Shark King (ราชาฉลามยักษ์)
- บอกให้ Cold Moon King ร่วมมือกันกำจัดราชามังกรมืด
- ราชามังกรมืดจ้าง Void God Realm Emperor [52] มาช่วย


Arrow
Sponsored content

จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ] - Page 8 Empty Re: จ้าวเฟิง [King of Gods ราชันย์เทพเจ้า] - [ย่อ]

Back to top
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum